Gumis webáruház létrehozásán töri a fejét? Mi segíthetünk! Írásunkban a webáruházak általános működési feltételeiről, a gumiabroncs értékesítés online világáról és ezek előre látható költségeiről értekezünk.

Mielőtt megnyitná webáruházát:

Tervezze meg pontosan a profilt, mert anélkül csak az ördögnek fog adózni! Elengedhetetlen a precíz üzleti terv és marketing stratégia készítése.

Minden, amit a gumis webáruházak üzemeltetésének feltételeiről és költségeiről tudni érdemes

Sok száz webáruház-tulajdonos beleesik abba a hibába, hogy milliókat fizet ki azért, mert feltölt több ezer terméket a webshopjába, majd kiderül, hogy a weboldal nem működik, nem jó az online fizetési modul, vagy nem bírja a terhelést a szerver és már oda is vész a pénz, amit előzőleg befektetett.

Webáruház elindítása pont olyan nehéz, mintha üzletet szeretnénk nyitni, hiszen itt az üzlet bérleti díját informatikus fejlesztőkre költjük el, ami pont annyira lehet jó és rossz törekvés, mint egy rossz, vagy egy jó helyen nyitott üzlet közötti különbség. Kimagasló fontossága van tehát a megfelelően kiválasztatott, szakértő munkatársaknak a folyamat minden pontján, de a fejlesztések területén leginkább.

Ám a programozó nem kereskedő. Annak ellenére, hogy úgy véljük (és tudjuk is a referenciái és visszajelzések alapján) szakmájának egy kiváló képviselőjét bíztuk meg a feladattal, még nem dőlhetünk hátra teljes nyugalomban! Ő ugyanis nem rendelkezik olyan szaktudással, hogy egy webáruházat létrehozzon úgy, hogy az szakmailag hiteles is legyen az internet világában. Ilyenkor borul a feltöltött webáruházak több mint fele, mert rájön az üzemeltető, hogy bár van egy webáruháza, de nem termelőképes. Ennek következményeképp, sokan SEO szakemberek segítségéhez folyamodnak, sajnos azonban az esetek többségében ez sem segít. Ezért ajánlott már a legelején olyan kollégát/kollégákat keresni, aki/akik nem csak programozni tudják az adott webáruházat, hanem már rendelkeznek webes kereskedelmi tapasztalattal is. Így olyan webáruház indításába kezdhetünk, amely pozitívvá teszi mind a mi, mind a cégünk életét és működését. Továbbá nem csupán létrejön, de hasznot is termel majd!

Számos alkalommal halljuk felmerülni a kérdést webáruházak nyitása előtt, hogy kell-e bármilyen szakképesítés a többi kolléga munkavégzéséhez? Az internetes és csomagküldő kereskedelem folytatásához nem szükséges kereskedelmi szakképesítés, de nyilván előnyt jelenthet! Ezzel a tevékenységgel olyan kereskedelmi tevékenységet folytat, amelyhez nem kell üzlethelyiség, így működési engedély sem (pl. internetes, csomagküldő, piaci kiskereskedelem), ezen túl nem szükséges kereskedelmi végzettséggel rendelkeznie. (2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 3.§ (3)c, n)

Alapvető működési feltételek:

A webáruház nyitásának legalapvetőbb feltétele a számlaképesség. A számlaképességet adószámmal rendelkező egyéni vállalkozók, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok szerzhetik meg. Lehet belföldi és külföldi vállalat is, ez esetben az adott ország kereskedelmi szabályait kell betartani. Az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos, egyes törvények módosításáról szóló, 2007. évi XCIV. törvény 17 §. szerint nem szükséges üzlettel rendelkeznie annak, aki mondjuk gumiabroncs webáruház üzemeltetésébe vágja a fejszéjét, de a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek meg kell felelnie:

 • csomagküldő kereskedelmi tevékenység
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások

Minden, amit a gumis webáruházak üzemeltetésének feltételeiről és költségeiről tudni érdemes

Ügyfélszolgálat biztosítása kötelező! Az információs társadalommal összefüggő, szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozás jogosult az ügyfélszolgálatot kizárólag elektronikus úton működtetni. Üzemzavar esetén az ügyfélszolgálat telefonos elérhetőségét biztosítani kell. (2007. évi XCIV. törvény 11.§.) A hatályos jogszabályok szerint a kereskedő kereskedelmi tevékenységet csak működési engedéllyel rendelkező üzletben folytathat. [4/1997. (I.22.) Korm.rend. 2. § (1) bek.] A csomagküldő kereskedelmi tevékenység folytatásához 2008 március 31-ig működési engedéllyel rendelkező üzlet kell : /

vevőszolgálat céljából működtetett helyiség: a vásárlók részére nyitva álló, kizárólag a csomagküldő kereskedés működtetésére, az értékesítéssel kapcsolatos tájékoztatásra, termékbemutatásra és a panaszügyintézés végzésére szolgáló, üzletnek minősülő helyiség./ A 133/2007. (VI.13) Korm. rend.

Csomagküldő szolgálat esetén a reklamáció kezelése törvény szerint is kötelező! A csomagküldő kereskedő köteles katalógusában, honlapján, a termék egyéb ismertetőjén azonosítható módon megnevezni magát, feltüntetni székhelyét, üzletének, illetve vevőszolgálat céljából működtetett helyiségének címét, adatkezelési engedélyének számát, továbbá a működési engedélyén feltüntetett nyilvántartási számot.

A nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeitől szóló 25/2007. (II.28.) GKM rendelet értelmében a csomagküldő kiskereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételi kötelezettsége 2007. március 8-ától megszűnt. Így az ilyen tevékenységet folytatni tervező személyeknek, illetve vállalkozásoknak ezen időpontot követően nem kell kérniük nyilvántartásba vételüket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál.

Minden esetben szükség van az engedélyre? Igen! 2008 március 31. után annak is kell engedély, aki továbbra is szeretne üzlethelyiséget fenntartani. Az engedélyt a helyileg illetékes jegyzőtől kell beszerezni, jelenleg 10 000 Ft illeték lerovása fejében, előírt formanyomtatványon benyújtva. Az engedély megadásának azonban számos előfeltétele van, amelyekről még a kérelem benyújtása előtt kell gondoskodni. A működési engedély kiadási kérelemhez ugyanis csatolni kell bizonyos, a végzett tevékenységtől függő szakhatósági hozzájárulásokat eredetiben, továbbá az üzlet használatát igazoló iratokat (bérleti szerződést és tulajdoni lapot, jellemzően még bérlet esetén is). Ezen kívül csatolni kell a tevékenység végzési formájától függően vagy a vállalkozói igazolvány másolatát, vagy a gazdasági társaság cégkivonatát. Az igazolványon, illetve a cégkivonatban már szerepelnie kell az üzlet címének és a tevékenységnek.

Hatósági próbavásárlások: A hatóságok próbavásárlások során ellenőrzik, hogy eleget tesz-e az adott webáruház a tájékoztatási kötelezettségeinek, továbbá panasz esetén, a törvényben előírtak szerint járnak-e el. Szintén ellenőrzik, hogy a webáruház rendszer, amelyet használ, megfelel-e a törvényi előírásoknak működési szempontból. Biztosak vagyunk benne, Ön is szeretné elkerülni, hogy „hiányosságok” miatt bírságot kelljen fizetnie, ezért fontos odafigyelni a következőkre:

 1. Általános adatok megjelenítési kötelezettsége:
  • a szolgáltató neve; képviselőjének neve; szolgáltató székhelye, telephelye elérhetőség adatok, e-mail cím, adószám, bejegyző bíróság/hatóság adatai nyilvántartási szám, engedélyező hatóság adatai, engedély száma.
 2. Kötelezően megjelenítendő adatok a termékről:
  • Termék neve és ismertetője magyar nyelven, jó minőségű termék fotóval ellátva.
  • Akciós ár megjelenítése esetén, az akció időtartamának megjelölése (kezdete, vége).
  • Áru, vagy szolgáltatás ellenértékének meghatározása, kiskereskedelmi felhasználók részére minden esetben a bruttó, áfával terhelt árral, az egységárra vonatkozó szabályozás betartása mellett.
 3. Megrendelés elküldése előtti tájékoztatás:
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 5. §-a. Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok tartalmazza, hogy a megrendelés elküldését megelőzően a webáruház köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt.
 4. Megrendelés után visszaigazolás küldésének kötelezettsége:
  • Törvény szabályozza, hogy megrendelés után visszaigazolást kell küldeni a megrendelés létrejöttéről, legkésőbb 48 órán belül.

Egyéb lényeges szempontok:

Adatbeviteli hibák:

A fenti törvény szabályozza azt is, hogy a szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását.

Adatvédelmi bejelentés:

Webáruház indítása előtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál be kell jelentenünk az adatkezelést. Nyolc munkanapon belül nyilvántartásba veszik az adatkezelést és kiállítják az adatvédelmi nyilvántartási számot, amelyet természetesen fel kell tüntetnünk az adatvédelmi tájékoztatóban.

Adatvédelmi tájékoztató:

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 20. §-a kimondja, hogy (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Szavatosság, jótállás:

A webáruház a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik, ezt hívjuk kellékszavatosságnak vagy szavatosságnak. Tehát, amennyiben a megvásárolt termék hibás vagy a hiba a használat során később jelentkezik, akkor az EU valamennyi tagállamára vonatkozó egységes szabályozás, az 1999/44/EK irányelv alapján, a fogyasztó a fogyasztási cikk átadásától számított két éven belül élhet szavatossági jogaival. Magyarországon a szavatossággal kapcsolatos szabályozás a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) található.

A szavatosság mellett Magyarországon létezik a kötelező jótállás, vagy hétköznapi és közismert nevén a „garancia” jogintézménye. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg, hogy mely új tartós fogyasztási cikkekre terjed ki az eladó jótállási kötelezettsége. E termékekhez köteles a webáruház jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama pedig egy év.

Minden, amit a gumis webáruházak üzemeltetésének feltételeiről és költségeiről tudni érdemes

Most, hogy már minden lényeges törvényi és üzleti-működési feltételnek eleget tettünk, megkaptuk az engedélyeket és az iktatási számot, megtaláltuk az ideális programozó-fejlesztő-informatikus kollégánkat, aki webes kereskedelmi tapasztalatokkal is rendelkezik. Ezen felül, meg kell találnunk az ügyfélszolgálati teendők ellátására alkalmas kollégát, vagy kollégákat is! Fontos, hogy az illető kollégák megfelelő empátiával, valamint hatékony kommunikációs- és problémakezelő-készséggel rendelkezzenek! Keresnünk kell továbbá pénzügyi és számlázási tapasztalatokkal rendelkező referenst is, és olyat is, aki a PR-ért, marketingért felel. Végig kell gondolnunk, hogy adott esetben egy gumiabroncs webáruház indulásához hány munkatárs szükséges. Közülük hányan dolgozzanak teljes állásban, és hányan részmunkaidőben. Mindenképp szükség lesz egy költségvetés-tervezetre is, hogy pontosan lássuk, hány kolléga bérét tudjuk kitermelni, illetve mennyit fedez az alaptőkénk. A webáruház jövedelmezővé válása után úgyis bővíthetünk. Kezdetben azonban érdemes kisebb létszámmal indulni, esetleg gyakorlati helyeket meghirdetni diákoknak.

Nem elhanyagolható kérdés a kompetencia, ha a kollégák kiválasztásánál tartunk. Nem elsődleges szempont, hogy valaki gumiabroncs-szakértő legyen, de a tanulási, fejlődési kedv és hajlam nélkülözhetetlen! Egy webáruház esetében a hitelesség még előbbre való kitétel, mint egy sima üzletnél, hiszen a termék átvételéig az eladó és a vevő is virtuális térben léteznek csupán, egy online, de nem kézzelfogható értékesítési csatorna összekötése által. Gondoljunk csak bele, ha egy ilyen helyzetben az ügyfélnek kérdése támad, amit csak megalapozott szaktudással lehet megválaszolni, vagy probléma adódik a vásárolt termékkel és az ügyfélszolgálatos ügyintéző nem tudja a törvényi kötelezettségeit a helyzet orvoslásához!? Így összességében elmondható, hogy ugyanolyan jelentőséggel bír a hozzáértő alkalmazottak kiválasztása, mint bármilyen más vállalkozás esetében.

Előre látható költségek felsorakoztatása:

Avagy

Miből tevődik össze a webáruház készítés ára?

 1. Domain név: Olyat kell választanunk, ami leír, bemutat minket, ami a lényegünkről, a tevékenységünkről szól. Legyen beszédes és árulkodó. Ha nem egy szóból áll, akkor érdemes lefoglalni a kötőjeles verziókat, így létrejön az üzleti érdekvédelem és nem lophatja el a konkurencia sem! Egyébiránt a domain nevet évente kell fizetni. 2000 Ft / év
 2. Tárhely: A weboldal tárhely díja több tényezőtől is függ, és szintén évente fizetjük meg. Ma a legtöbb esetben szerepel az árban alapként az üzenetküldés, hírlevél, webáruház, képgaléria. Minimum 5.000 Ft / hó
 3. Webáruház készítés egyszeri költségei: Ez az ár, ami igazán széles sávban mozog, ezért ennek összetevőit érdemes tételesen vezetnünk, hogy lássuk mire mennyi pénzt költünk el. 2-300.000Ft, változó
 4. Design: Ez jelenti a honlap külső megjelenését, ez az első és legfontosabb. Tartalmazza a menüpontok design-ját, a megjelenített képeket, gombokat, hogy milyen formát ölt majd a tartalom. És fontos, hogy mindez teljesen jogtiszta legyen. Nem kötelező, de ajánlott, minimum 20.000 Ft egyszeri költség.
 5. A honlap motorja: Ez az, ami a menüpontokat kezeli. Az ehhez tartozó adminisztrációs felület, amellyel saját gépünkről, alap szövegszerkesztői tudással is képesek vagyunk a honlapunkat szerkeszteni. A honlap bármennyi aloldalból állhat.
 6. A modulok: A különböző funkciók és ezek árai is igen eltérőek. Modulok lehetnek: hírlevél kezelő, hírmodul, regisztrációs felület, képgaléria, vendégkönyv, fórum, webáruház, stb. Tehát ez mind annak a függvénye, hogy mi az elképzelésünk, milyen profilt találtunk ki magunknak.
 7. A honlap szövege, tartalma: Magunk is írhatjuk ezeket a tartalmakat, illetve szerződtethetünk erre részmunkaidős munkatársat, aki ezért felel.
 8. Keresőoptimalizálás (SEO): Ez külön szolgáltatás. Az a célja, hogy a honlapunk úgy legyen elkészítve, hogy a tartalom a keresők számára olvasható és ha lehet, minél magasabb szinten értékelt legyen.
 9. Karbantartás/fejlesztés: Ez az a pont, amelyen nem szabad spórolni és amelyet megfelelő szakemberre kell bíznunk. Tehát egy hozzáértő programozó versenyképes fizetésével kell kalkulálnunk.
 10. Számlázás: Ha sok megrendelésünk van, számlázó és készletnyilvántartó szoftverekre is szükség lesz.
 11. Reklám: Ha minden jól megy, webáruházunk előbb-utóbb eljut arra a pontra, ahonnan hirdetések nélkül nem tudja tovább növelni a forgalmát.

11+1. Saját webáruház fejlesztésének költségei:

A fejlesztő vagy nyílt forráskódú megoldást (OpenCart, WooCommerce, PrestaShop, stb.) fog ajánlani, vagy saját webáruház motort. Egy alap webshop grafikai megtervezésének és lefejlesztésének ára kb. 200.000 Ft-nál kezdődik. Innentől kezdve az határozza meg a költségeket, hogy mennyi és milyen “egyedi” kívánságunk, elvárásunk van. A fejlesztő megbecsüli, hogy kb. hány óra az adott kérést az alaprendszerhez fejleszteni, majd ha ez számunkra is megfelelő, elvégzi a kért munkát. A fejlesztői óradíjak 5.000 forintnál kezdődnek. Emellett a fejlesztés mellé olyan járulékos költségek is jönnek, mint tárhelyünk (szerverünk) telepítése és beállítása rendszergazda által, stb. Ezekkel együtt már kb. 300.000 forintnál járunk egy alapfunkciókat biztosító webshop esetében.

A gumiabroncs értékesítés online világa:

Az igazi kihívás csak most következik: a látogatókat a webáruházba kell csalogatni és vásárlóvá kell változtatni. A kínálat kialakításánál érdemes figyelembe venni az internetes vásárlók szokásait, és nem árt tisztában lenni az online áruházak fő hiányosságaival:

 • a vásárlónak nincs kézzelfogható élménye az üzlet jellegéről, hangulatáról, választékáról;
 • a televíziós csomagküldő szolgálatok és katalógus-áruházak korábbi botrányai eleve kedvezőtlenül hatnak az online rendelésre és fizetésre;
 • a szörfözés során előforduló útvonaltévesztések és blokkolások, az oldaltervezési hibák (design error) vagy pedig egyedi, a felhasználó tapasztalatlanságából és véletlen helyzetekből adódó problémák (user error) egyaránt visszavethetik a vásárlói kedvét.

Minden, amit a gumis webáruházak üzemeltetésének feltételeiről és költségeiről tudni érdemes

Ezeket a negatívumokat ellensúlyozhatja a tulajdonos a biztonsági és garanciális kérdések tisztázásával, pontos és részletes információkkal, valamint azzal, ha a vevő az első vásárlásnál kedvező tapasztalatot szerez.

Gumiabroncs tekintetében több lábon kell állni! Beszállítókat kell találni és nagykereket, akiknek viszonteladói lehetünk. Ugyanakkor minden autótípusra minden gyártótól nehéz lefedettséget találni egyetlen partner által. Webáruházunk viszont akkor lesz gyümölcsöző, ha minden igényt megpróbál kielégíteni. Személygépkocsikra való abroncsok minden méretben, felnik alu-lemez kivitelben, old timerekre is kapható köpenyek, kis-és nagyteher abroncsok, mezőgazdasági és motorkerékpár gumik vonatkozásában egyaránt reprezentálnunk kell. Úgy, ahogy a budget, közép-és prémium kategória fogyasztóit is egyformán kell megszólítani!

Hirdetéseinkben nem csak termékeinket és kapcsolódó szolgáltatásainkat, hanem a webes vásárlás előnyeit is szükséges promóznunk, hiszen hazánkban még csak fejlődőben van ez az értékesítési csatorna. Az internetes vásárlás legnagyobb privilégiuma, hogy a vevőnek nem kell különböző boltokban keresgélnie, és nem függ az aktuális készlettől. Ugyanakkor, ha az áruház fel tudta kelteni a vásárló érdeklődését, számtalan adattal tudja alátámasztani, miért előnyös egy-egy árucikk megvásárlása. Az sem mellékes, hogy a hagyományos üzletekhez képest ugyanazt a terméket általában olcsóbban lehet beszerezni, és ezen még a szállítás esetleges extra költsége sem változtat. Kedvező üzleti fogás lehet azonban a házhoz szállítást ingyen biztosítani, induló webáruházaknál pedig felajánlani az átvételi ponton történő átvétel ingyenességét, fokozottan hangsúlyozva a felszerelési opciót. Partnereinkkel lehetőség fog nyílni ilyen jellegű megegyezésre, hiszen ennek biztosítása ügyfeleink számára közös érdek.

Minden, amit a gumis webáruházak üzemeltetésének feltételeiről és költségeiről tudni érdemes

Tulajdonosok szempontjából is számos előnnyel bírhat egy gumiabroncs webáruház megalapítása:

 • fenntartása gazdaságosabb, mint egy abroncs kereskedés
 • 24 órában szolgálja ki a vevőket
 • bolti lopás lehetősége kizárva
 • kisebb raktárkészlet szükséges, vagy saját raktárkészlet nem is feltétel
 • globális vevőkör alakulhat ki, a vevők nincsenek szűk földrajzi térséghez kötve

Összegezve elmondható tehát, hogy bár számtalan kritériumnak eleget kell tennünk mire webáruházunk megkezdheti működését, mégsem kívánnak az előkészületek annyi időt, energiát és anyagi ráfordítást, mintha hétköznapi üzlet nyitását terveznénk. Ellenben a haszon hasonló mértékű lehet, sőt, ha ügyesen végezzük tevékenyégünket, még jövedelmezőbb is! Hiszen nincs helyhez és időhöz kötöttség, országos lefedettséggel rendelkezvén pedig bárkinek, bármikor értékesíthetünk. Érdemes-e belevágnunk? Mi úgy véljük, hogy a fentiek figyelembe vétele és mérlegelése után, IGEN!

Források: